لیست کلیه پروژه های انجام شده

طراحی دیتا لاگر صنعتی پروژه های دکتر علیزاده

دیتا لاگر

برد آموزشی با میکروکنترلر LPC2378 پروژه های دکتر علیزاده

برد آموزشی LPC2378

ساخت ربات فوتبالیست پروژه های دکتر علیزاده

ربات فوتبالیست

ربات مین یاب پروژه های دکتر علیزاده

ربات مین یاب